Nieuws

https://waalwijk.stemwijzer.nl/#/


Yvette IJpelaar spreekt over Lijst IJpelaar.


Sabrina, nummer 11

Lijst IJpelaar stelt deze week twee van haar kandidaten voor. Als eerste Sabrina Fortuijn-Quirijns. Sabrina is getrouwd, 40 jaar oud en zij is kandidaat #11 op onze lijst. Ze staat op de lijst als een hommage aan haar oma Nora Quirijns-Baley die in december jongstleden overleed.

Mevrouw Nora Quirijns- Baley, was de eerste Creoolse vrouw in onze gemeente Waalwijk en droeg Lijst IJpelaar een warm hart toe. Lijst IJpelaar had haar graag een plaats op haar lijst gegund. Lijst IJpelaar heeft Sabrina gevraagd de plaats van haar oma in te nemen om haar alsnog een podium te geven voor de positieve manier waarop ze, zonder het zelf te weten, bijgedragen heeft aan de integratie van Caribische vrouwen in Waalwijk. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ze achter dit speerpunt van Lijst IJpelaar zou hebben gestaan: *Integratie en inburgering.

In 1950 kwam Nora Quirijns- Baley vanuit Curaçao naar Waalwijk om samen te gaan wonen. Ze was een trotse vrouw, kon zich goed verwoorden en goed voor zichzelf opkomen. Na een moeilijke start is ze verder gegaan en is ze later getrouwd met haar grote liefde. Uit haar verhalen weet Lijst IJpelaar dat wat integratie en tolerantie in Waalwijk betreft, er heel veel is veranderd in de loop der jaren. Maar wij weten ook dat het zoveel beter kan. Wij zijn toch een kleurrijke gemeente?

In de beleving van beide kanten hebben we gemerkt dat er een cultuur kloof is gegroeid. Door Corona? Dat is de vraag, maar er zijn minder contacten over en weer en de bereidheid om elkaar te accepteren loopt vaak niet soepel. Jammer want integreren kan alleen als je je thuis voelt.

Sabrina zegt dat veel vrouwen die naar een nieuw land komen vaak de taal niet spreken. Ze spreken ook vaak geen Engels, waardoor ze totaal afhankelijk zijn van de personen die voor hun moeten vertalen. Dit brengt vaak met zich mee dat deze vrouwen niet kunnen vertellen dat ze bijvoorbeeld misbruikt worden, in een onveilige thuis situatie leven en geen uitweg meer zien. Daardoor wellicht in een depressie kunnen raken.

Daarom is een juiste integratie en mee kunnen doen zo belangrijk. Leer meer over het land waar je woont en zo kun je zelfstandig worden. Met respect, geduld, vrienden en tolerantie voor ieders geloof en anders-zijn kunnen we heel ver komen!

Emotie hoort bij de politiek. Wat Sabrina daarom iedereen wil meegeven is: “Hou van jezelf. Ben trots op jezelf en geef nooit op!!”


Jhiomar, nummer 8

Als tweede van deze week:
stelt Lijst IJpelaar aan u voor: Jhiomar Urteaga Vélasquez. Jhiomar is nummer 8 op de lijst, is 47 jaar oud en woont 28 jaar in Waalwijk. Ze is de trotse moeder van twee jonge volwassenen.

‘In een periode waar ik hulp en aandacht kon gebruiken, ben ik in contact gekomen met een mevrouw die mij bij de hand nam en mij heeft laten inzien dat in íeder een sterk mens huist zolang je zelf ervoor wilt gaan.’ zegt Jhiomar.

Van beroep ben ik allround kapster. Ik ben nu werkzaam in de zorg, dit is mooi en dankbaar werk. Ook ben ik een van de helpende handen van Lijst IJpelaar.

Gezelligheid, reizen en humor, daar houd ik van. Met andermans veren pronken is niet mijn stijl. Ik waardeer mensen die respect tonen aan anderen en die niets beloven wat ze niet waar kunnen maken. Mensen die in het leven hun doelen bereiken, gun ik die.

Trots ben ik op:
De parel in de wijk Zanddonk: Kinderboerderij ’t Erf, dieren nemen een bijzondere plaats in mijn leven. Van u ook?

Mijn speerpunt is daarom het thema: Dierenwelzijn.

Mijn speciale aandacht gaat uit naar:
Het bestrijden van huiselijk geweld; de veiligheid van jonge meisjes, zodat ze niet in handen vallen van Loverboys ( ouders moeten, net als ik, alert blijven op wat er op de mobieltjes van hun kinderen afspeelt ); goed onderwijs voor onze kinderen; zorg voor verwarde personen; verzorgde straten in onze wijken en aandacht hebben voor de eenzamen.

Stem op 14-15 en 16 maart aanstaande op Lijst IJpelaar en geef ons de kans om voor u te werken aan de toekomst van de gemeente Waalwijk.


Kelly, nummer 2

Het is weer zo ver: de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan voor de deur. Net als vier jaar geleden vinden jullie mij op nummer 2 bij Lijst IJpelaar.

Ik ben Kelly Smits, 33 jaar oud en geboren en getogen in Waspik. Ik draag de gemeente Waalwijk een warm hart toe.

Ik vind het belangrijk dat er in de gemeente ruimte is voor iedereen en Lijst IJpelaar speelt daar een goede rol in. Oog hebben voor elkaar en daarmee ruimte bieden voor het individu is wat mij betreft een belangrijk speerpunt. Daarbij hoort ook oog hebben voor de individualiteit van de dorpen om Waalwijk heen en ervoor zorgen dat er ook voor die inwoners voorzieningen blijven bestaan. Het zijn de dorpen die met hun eigenzinnige karakter bijdragen aan de Waalwijkse identiteit. En dat willen we behouden. Dat kan alleen door in te zetten op leefbaarheid, aandacht voor sociale netwerken en geïsoleerde groepen mensen én ruimte maken voor starters die zich willen huisvesten.

Daarom mijn keus voor Lijst IJpelaar: omdat er aandacht is voor alle groepen die hulp nodig hebben en de gemeente zo voor iedereen beter wordt.


Bert, nummer 10

Mijn naam is Bert Maas,nummer 10 van Lijst IJpelaar.

Ik ben 63 jaar en getrouwd met Nellie, vader van 2 dochters, een (schoon)zoon en trotse opa van een kleindochter van 2.

Ik woon al mijn hele leven in Waalwijk en vanaf 1985 in ons stamhuis in Baardwijk. Helaas ben ik vanwege mijn gezondheid gedwongen in 2020 te stoppen met werken.

Ik wilde wel iets blijven doen voor de mensen, jongeren, ouderen en mensen met een kleinere portemonnee. Hen te helpen om de juiste weg te vinden waar nodig.

Daarom ben ik vrijwilliger geworden bij Contour de Twern, op het wijkpunt Balade, als cliëntondersteuner en als vrijwilliger, thuisadministratie.

Graag wil ik mijn kennis gebruiken om mensen in onze gemeente Waalwijk met problemen te helpen of dat nu met het ordenen van hun administratie is; hun financieel overzicht; of om de weg te vinden in de wirwar van formulieren of subsidievragen.

Vandaar dat ik mij al enkele jaren inzet in het meedenk- en ombudsteam van Lijst IJpelaar
Vandaar dat ik mij al enkele jaren inzet in het Meedenk-Ombudsteam van Lijst IJpelaar om samen mensen te helpen waar ik kan. Ze wegwijs te maken om daarna zelfstandig hun zaken te kunnen regelen.

Alle speerpunten van Lijst IJpelaar zijn voor mij belangrijk maar ik kies voor deze omdat er binnen de gemeente Waalwijk diverse kernen bestaan die veel eigen, zelfstandige tradities kennen, zoals Koningsdag, een carnavalsoptocht en Sinterklaasoptocht. We kennen Sprang-Capelle en Waspik als twee van die kernen. Al honderd jaar geleden zijn Besoyen en Baardwijk toegevoegd aan Waalwijk, waardoor zij hun eigen plaatsnaambord verloren. De bewoners van deze buurten voelen zich echter nog sterk verwant met Besoyen en Baardwijk, wat ooit zelfstandige plaatsen waren.

Mijn speerpunt voor de komende vier jaar: Dat er eigen plaatsnaamborden geplaats worden voor Besoyen en Baardwijk, zoals Sprang-Capelle en Waspik dat ook hebben, met als toevoeging ‘gemeente Waalwijk’.


Elly, nummer 4

Mijn naam is Elly Snoeren-Leijtens, nummer 4, Lijst IJpelaar.

Ik ben geboren en getogen in Waalwijk. Getrouwd en nadat mijn kinderen van de lagere school kwamen volgde ik de Moedermavo. Daarna werkte ik bij de WML, op het directiesecretariaat als administratief medewerkster. Ik heb in die periode een mbo-opleiding gevolgd. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan.
Omdat ik directer met mensen wilde werken, stapte ik over naar de functie werkleider op de afdeling Verpakken in de divisie Industrie. En kwam er achter dat dat mijn roeping was. Werken met mensen met een beperking is zo verschrikkelijk mooi. Omdat ik zelf vrij jong reuma heb gekregen en weet wat het is om ziek te zijn, was ik er echt op mijn plaats.
Nadat wij in 2016 in het mooie Sprang-Capelle kwamen wonen, kon ik mijn ‘nooit opgeven’-mentaliteit mooi gebruiken in mijn werk als fractievolger van Lijst IJpelaar.

Ik kies voor de komende vier jaar voor een van de belangrijke speerpunten van onze partij:
Oog voor Mantelzorgers en de zorg voor kinderen.
Zij verdienen alle waardering en ondersteuning.

Wat houdt dit voor mij in? Twee dagen per week ben ik beschikbaar voor mijn dochter die MS heeft. Eigenlijk betekent het dat dit in de praktijk veel meer inhoudt. Als ze mij nodig heeft ben ik er gewoon. Ik ben ingepland om het leven van mijn dochter wat lichter te maken en dat houdt in dat wij samen veel ondernemen. Eigenlijk van alles zodat zij gewoon kan deelnemen aan de maatschappij en een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Het oppassen op de jongste van mijn negen kleinkinderen voelt voor mij heerlijk. Voorheen heb ik altijd gewerkt en door mijn drukke baan was er eigenlijk nooit tijd voor. Als ik nu terugkijk heb ik toch wel heel veel gemist. Je ziet een baby een kleuter worden en alle kleine stapjes neem je mee. Het houdt je jong zeggen mensen en dat klopt ook.

Daarnaast ben ik zoals eerder gezegd, al vier jaar fractievolger voor Lijst IJpelaar en door mijn werkzaamheden als fractievolger ben ik het raadswerk steeds meer gaan kennen en waarderen. Zoveel mogelijk vergaderingen, Forum en Waalwijkse podium heb ik gevolgd en dit heeft mijn interesse versterkt om dit mooie werk ook te blijven doen voor de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.


Zahra, nummer 6

Graag wil ik me voorstellen. Ik ben Zahra El Messaoudi. Op mijn zestiende ben ik uit Marokko naar Nederland gekomen. In 1990 ben ik getrouwd met Ahmed. Wij hebben vier kinderen waar we ontzettend trots op zijn. Wij wonen al jaren met veel plezier in Zanddonk, Waalwijk.

Vanaf het begin heb ik in Waalwijk gewoond waar ik me meteen thuis voelde. Al heel snel ging ik al naar school. Na een korte tijd ging ik ook werken. Dit combineerde ik met school, wat betekende dat ik eerst naar school ging en in de avond ging werken. Sinds 15 jaar doe ik veel vrijwilligerswerk. Op school en daarnaast ga ik in gesprek met ouderen in Antoniushof. Zet me in als tolk voor mensen die dit nodig hebben, in een lastige situatie zitten, of een probleem hebben.

In 2016 ben ik een bijzonder initiatief gestart, de “Moeder en Dochter Kookclub”. Een succes maar daar moesten we helaas mee stoppen door COVID.

Mijn hart ligt bij het werk met kinderen en oudere mensen. Hierdoor heb ik veel mensen om mij heen en daar ben ik erg blij mee.

Samen met Yvette IJpelaar hebben wij veel activiteiten gedaan en het is fijn om met haar te werken. Yvette is een actieve vrouw en dat waardeer ik en heb ik affiniteit mee. Ik vind het heel leuk en mooi om door middel van de politiek en de gemeenteraad het leven van mensen (en dus in dit geval alle Waalwijkers) te verbeteren.