Nieuws

Liesl, is donderdag beëidigd als fractievolger. Liesl komt onze team versterken. Welkom Liesl.

Ik ben Liesl Beekman, 21 jaar oud en ik woon in hartje Waalwijk.

Politiek heb ik altijd erg interessant gevonden. Tijdens de maatschappij lessen zat ik altijd vooraan. Als Jongeren Ambassadeur heb ik mij hierin al kunnen uiten.

Nu als volgende stap: fractievolger voor Lijst IJpelaar. Ik ben zelf van minder woorden en meer van doen en ik ben blij dat ik dit mag laten zien bij Lijst IJpelaar.

Als één van de jongsten in de LIJ fractie en in de Raad ga ik voor meer jongerenparticipatie in onze Waalwijkse democratie. Mijn hart ligt vooral bij het Sociaal Domein.

De gehele beëdiging is te zien onder deze link: https://fb.watch/kPqttYSSU8/Bedelverbod afschaffen in Waalwijk?
Nee, vindt de meerderheid van de raad🥲
Dusdat. Het amendement haalde het donderdagavond 15-12-2022 niet.

Voorzitter,

Hoe komt het dat wij het vanavond hebben over het afschaffen van een bedelverbod in onze APV?
Omdat twee jaar geleden de meerderheid van de toenmalige raad vond dat die in Waalwijk moest komen voor de overlast van één zichtbaar dakloze, die bedelde. En dit zeg ik tussen haakjes..

Lijst IJpelaar vond en vindt dat nog steeds zo absurd want volgens de Europese rechten van de mens, is dit verbod in strijd met het recht van eerbiediging van het privéleven van een mede-mens.

Wij willen graag een inclusie gemeente zijn en hierbij hoort ook ondersteuning voor mensen die op de een of andere manier dakloos worden in plaats van ze te beboeten en uit te sluiten.

Vandaar dat Lijst IJpelaar ook mede indiener van het amendement van Samen Waalwijk is om dit bedelverbod voorgoed uit de annalen van de Gemeente Waalwijk te halen. Ook als hommage aan Rob Hamers, de aanleiding van dit verbod. Rob is vorig jaar juni overleden. Dat Rob moge rusten in vrede.

Ik rond af voorzitter met deze woorden:

Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een formidabele combinatie.’


Begrotingspitch 10-11-2022
Voorzitter,

De wereld is in transitie en daardoor chaotischer.
Wie had vorig jaar november gedacht dat we een oorlog dicht bij huis zouden hebben en dat activisme, complotdenkers, polarisatie XXL en doemdenkers de boel in ons land dagelijks op scherp zouden zetten? 

De begroting app doorspitten is voor een grote fractie makkelijk te doen, maar voor een kleine fractie ondoenlijk. Daarom was LIJ blij met de begroting in een oogopslag. Ondanks een zeer scherpe opmerking hierop van een van onze inwoners.
Meedenkend zoals wij zijn, hebben we voor wat voor ons niet duidelijk was, contact gezocht met de ambtelijke ondersteuning. Mondelinge communicatie schept vaak duidelijkheid. LIJ heeft er vertrouwen in dat hier het cijferwerk goed in elkaar zit. 

Dank iedereen voor de Jip en Janneke begroting in een Oogopslag-plaatje, zodat mensen zonder financiële skills, kunnen zien waar, waaraan en hoe de gemeentelijke euro’s besteed worden. 

Waalwijk staat er goed voor. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Mede door de extra inkomsten van het Rijk. Maar de ‘sky is not the limit’.

LIJ is positief en werkt samen met anderen, steunt moties en amendementen waar het kan maar is kritisch waar het moet.

Gaat het wel zo goed in onze gemeente? De gemeente is niet het college, is niet de coalitie, is niet de raad, maar zijn de 50.000 inwoners. Gaat het nou zo goed met ze? Het schuurt in het Sociaal Domein aan alle kanten. Ook het tekort aan woningen is een hoofdpijn dossier. Focus daar maar op met maatwerk zou ik zeggen  en niet alleen op het Coalitieakkoord: Samen werken aan de toekomst. Wat als er burgers zijn in onze mooie gemeente Waalwijk die geen samen hebben? 

Voor LIJ voorzitter, geldt het kijken naar de accenten. Waar ligt voor ons prioriteiten. Ik noem er een paar die ons zorgen blijven baren:

1. Het personeelstekort bij Team Wijz, waardoor keukentafelgesprekken 4 maanden op zich laten wachten.
2. De verkeersveiligheid op sommige kruispunten in Waalwijk, waar men doodleuk door rood blijft rijden.
3. Schrijnende gevallen van ouderen die te maken hebben met oplichting en ouderen mishandeling.

Financieel is dit een goede begroting conform het coalitieakkoord, maar wat dit betekent in deze tijd met woelige baren, moet nog blijken.

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de Slavernij in ons Koninkrijk der Nederlanden is afgeschaft. Uw college is van plan er bij stil te staan, maar het moet niet alleen bij stilstaan blijven. Ik, lees LIJ, vraag mij af wat wij weten van wat de Nederlandse geschiedenis ons nu eigenlijk vertelt en welke levenslessen wij hiervan in onze gemeente Waalwijk kunnen leren van de doorwerking ervan?

Veel van wat Nederland, dus ook Waalwijk, zo prachtig maakt is namelijk opgebouwd door boeren, schoenmakers, looiers, uw voorouders en ook die van mijn gezin, maar ook door/dankzij de tot slaaf gemaakten die in een compleet ander werelddeel ploeterden op plantages onder barre omstandigheden… mijn voorouders.. 

Voorzitter, dat wat er in de periode 1600-1873 op de BES eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname is gebeurd tijdens de slavernij en tijdens de slavenhandel, is niet te bevatten.

Een ervaring die veel vragen oproept. 

Daarom dien ik samen met D66, GLA, CU, SGP, LB, Waalwijk in Beweging, Samen Waalwijk, VVD en de CDA een motie in om bewustwording van deze donkere bladzijde van onze geschiedenis. Een bladzijde die we niet moeten vergeten, door er vooral een eerlijk verhaal over te vertellen en door ook alert moeten blijven voor de huidige slavernij die wij never nooit moeten accepteren.

Ik sluit af met voor ons allen: Hoop voor een betere toekomst en toch met beide benen op de grond blijven staan. Voor zover de eerste termijnYvette IJpelaar spreekt over Lijst IJpelaar.