© Lijst IJpelaar 2018

Wonen

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Mensen staan jarenlang op een wachtlijst eer ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Dit is de tijd om naar creatieve oplossingen te zoeken om het tij te keren. Een mooi voorbeeld van zo’n oplossing zijn Tiny Houses die staan voor klein en duurzaam wonen met lage lasten. Dat kan een goede aanvulling op het gewone woningaanbod zijn, mits er voldoende belangstelling is en het alleen gaat om mensen die dat graag willen. Een andere mogelijkheid is de huisvesting van jongeren en ouderen in één gebouw. De jongeren kunnen een goedkope bescheiden huisvesting krijgen met als tegenprestatie dat ze een aantal uren in de week een oudere medebewoner helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat brengt de verschillende generaties dichter tot elkaar en dringt tevens vereenzaming onder ouderen terug. Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Onderzoek naar creatieve mogelijkheden zoals Tiny Houses om betaalbare
woningen te realiseren met als doel de wachtlijsten voor woningzoekenden terug
te dringen. Woonvormen realiseren waarbij jongeren en ouderen samenwonen.
© Lijst IJpelaar 2018

Wonen

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Mensen staan jarenlang op een wachtlijst eer ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Dit is de tijd om naar creatieve oplossingen te zoeken om het tij te keren. Een mooi voorbeeld van zo’n oplossing zijn Tiny Houses die staan voor klein en duurzaam wonen met lage lasten. Dat kan een goede aanvulling op het gewone woningaanbod zijn, mits er voldoende belangstelling is en het alleen gaat om mensen die dat graag willen. Een andere mogelijkheid is de huisvesting van jongeren en ouderen in één gebouw. De jongeren kunnen een goedkope bescheiden huisvesting krijgen met als tegenprestatie dat ze een aantal uren in de week een oudere medebewoner helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat brengt de verschillende generaties dichter tot elkaar en dringt tevens vereenzaming onder ouderen terug. Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Onderzoek naar creatieve mogelijkheden zoals Tiny Houses om betaalbare
woningen te realiseren met als doel de wachtlijsten voor woningzoekenden
terug te dringen. Woonvormen realiseren waarbij jongeren en ouderen samenwonen.