© Lijst IJpelaar 2018

Veiligheid

Burgers behoren zich veilig te voelen in hun woon- en werkomgeving. Daar ligt een taak
voor gemeente, veiligheidsinstanties en burgers zelf. Naast betere samenwerking en
goede voorlichting zijn goede meldpunten onontbeerlijk. Er is heel veel verborgen
huiselijk geweld in Waalwijk. Onder alle culturen, rangen en standen. Kinderen wordt
geleerd om er met niemand over te spreken. Wanneer het echt uit de hand loopt en er
een noodsituatie ontstaat, weten ze niet waar ze direct hulp kunnen vragen. Kinderen die
met grof huiselijk geweld geconfronteerd worden, lopen een trauma op. Uithuiszetting die
gepaard gaat met het plaatsen van het kind op een andere school en in een andere
omgeving is geen optie. Ook ouderen verzwijgen dit geweld.
Dit wil Lijst IJpelaar voor het komend jaar:
Dat er naast Veilig Thuis dat nu al functioneert er ook een mogelijkheid komt om
een lokale Aware app te ontwikkelen voor directe hulp bij huiselijk geweld, kinder-
en ouderenmishandeling en het pesten op scholen, bedrijven en woongroepen
van ouderen. Een opvanghuis in Waalwijk waar slachtoffers (moeder of vader) opgevangen kunnen worden met hun kinderen, zodat de kinderen rust krijgen en naar dezelfde school kunnen blijven gaan waar hun vriendjes zitten. Ook kinderen hebben rechten
© Lijst IJpelaar 2018

Veiligheid

Burgers behoren zich veilig te voelen in hun woon- en werkomgeving. Daar ligt
een taak voor gemeente, veiligheidsinstanties en burgers zelf. Naast betere
samenwerking en goede voorlichting zijn goede meldpunten onontbeerlijk. Er is
heel veel verborgen huiselijk geweld in Waalwijk. Onder alle culturen, rangen en
standen. Kinderen wordt geleerd om er met niemand over te spreken. Wanneer
het echt uit de hand loopt en er een noodsituatie ontstaat, weten ze niet waar ze
direct hulp kunnen vragen. Kinderen die met grof huiselijk geweld geconfronteerd
worden, lopen een trauma op. Uithuiszetting die gepaard gaat met het plaatsen
van het kind op een andere school en in een andere omgeving is geen optie. Ook
ouderen verzwijgen dit geweld.
Dit wil Lijst IJpelaar voor het komend jaar:
Dat er naast Veilig Thuis dat nu al functioneert er ook een mogelijkheid
komt om een lokale Aware app te ontwikkelen voor directe hulp bij huiselijk
geweld, kinder- en ouderenmishandeling en het pesten op scholen,
bedrijven en woongroepen van ouderen. Een opvanghuis in Waalwijk waar slachtoffers (moeder of vader) opgevangen kunnen worden met hun kinderen, zodat de kinderen rust krijgen en naar dezelfde school kunnen blijven gaan waar hun vriendjes zitten. Ook kinderen hebben rechten