© Lijst IJpelaar 2018

Stille armoede

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een minimum inkomen armoede kennen. Maar ook in de middeninkomensgroepen zijn er gezinnen en personen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Wanneer de kostwinnaar ontslagen wordt of overlijdt, of wanneer er een scheiding plaats vindt, kan de financiële nood groot worden. Vaak leven zij in stille armoede; het inkomen is drastisch gedaald terwijl de kosten blijven stijgen. Opeens staat men er alleen voor en heeft men bijvoorbeeld grote moeite met de aflossing van de hypotheek. Omdat deze groep een redelijk goed bruto inkomen heeft, komt men echter nergens voor in aanmerking. Lijst IJpelaar pleit voor een andere definitie van armoede.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Dat niet het inkomen centraal staat, maar wat mensen netto overhouden nadat de
vaste lasten zijn betaald.
Dat burgerinitiatieven die gericht zijn op hulp aan mensen die in stille armoede
leven, ondersteund worden.
© Lijst IJpelaar 2018

Stille armoede

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een minimum inkomen armoede kennen. Maar ook in de middeninkomensgroepen zijn er gezinnen en personen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Wanneer de kostwinnaar ontslagen wordt of overlijdt, of wanneer er een scheiding plaats vindt, kan de financiële nood groot worden. Vaak leven zij in stille armoede; het inkomen is drastisch gedaald terwijl de kosten blijven stijgen. Opeens staat men er alleen voor en heeft men bijvoorbeeld grote moeite met de aflossing van de hypotheek. Omdat deze groep een redelijk goed bruto inkomen heeft, komt men echter nergens voor in aanmerking. Lijst IJpelaar pleit voor een andere definitie van armoede.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Dat niet het inkomen centraal staat, maar wat mensen netto overhouden
nadat de vaste lasten zijn betaald.
Dat burgerinitiatieven die gericht zijn op hulp aan mensen die in stille
armoede leven, ondersteund worden.