© Lijst IJpelaar 2018

Samenleving

De vergroting van de sociale samenhang in de wijken is een uitgangspunt van de gemeente Waalwijk. Vooral in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dit een absolute voorwaarde. Hoe leer je anders je buren kennen? De sluiting en afslanking van buurthuizen staat hier echter haaks op! Vooral nu onze gemeente nieuwkomers verwelkomt, is het van het grootste belang dat er faciliteiten zijn die er voor zorgen dat zij in onze buurten integreren. Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
De buurthuizen die er nog zijn behouden en een actievere rol laten spelen in de
opbouw van de wijk.
De inwoners van Waalwijk een podium bieden in de bestaande buurthuizen om
op meerdere leefgebieden hun talenten te delen met de nieuwkomers.
Laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit moet met een low
budget, zodat de buurthuizen ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
aan leuke naschoolse activiteiten kunnen laten deelnemen.
© Lijst IJpelaar 2018

Samenleving

De vergroting van de sociale samenhang in de wijken is een uitgangspunt van de gemeente Waalwijk. Vooral in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dit een absolute voorwaarde. Hoe leer je anders je buren kennen? De sluiting en afslanking van buurthuizen staat hier echter haaks op! Vooral nu onze gemeente nieuwkomers verwelkomt, is het van het grootste belang dat er faciliteiten zijn die er voor zorgen dat zij in onze buurten integreren. Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
De buurthuizen die er nog zijn behouden en een actievere rol laten spelen in
de opbouw van de wijk.
De inwoners van Waalwijk een podium bieden in de bestaande buurthuizen
om op meerdere leefgebieden hun talenten te delen met de nieuwkomers.
Laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit moet met een low
budget, zodat de buurthuizen ook kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen aan leuke naschoolse activiteiten kunnen laten deelnemen.