© Lijst IJpelaar 2018

Ruimtelijke ordening

Op het brede terrein van de ruimtelijke ordening, speelt het centrum een belangrijke rol.
Leegstaande winkelpanden zorgen voor gaten in het straatbeeld. Verloedering ligt op de
loer. Deze panden kunnen voor andere doeleinden omgebouwd worden, met name tot
woonruimte. De huidige regelgeving staat dit echter in de weg en moet aangepast
worden.
Dit wil lijst IJpelaar komende periode:
De regels vereenvoudigen en de daaraan verbonden kosten verminderen, zodat
de eigenaren van deze locaties gemotiveerd kunnen worden hun winkelpanden
tot betaalbare woonruimte om te bouwen.
Een XL supermarkt in het winkelcentrum de Els.
Winterdijk Waalwijk
Mensen die hier wonen, ervaren heel veel geluidshinder en hebben last van de
filevorming (A59), fijnstof en roet. Ook wordt de Winterdijk slecht onderhouden. Er is
vaak blubber waar de bewoners hun honden moeten uitlaten.
Dit wil Lijst IJpelaar:
Groot onderhoud Winterdijk.
Een stenen pad voor voetgangers en auto’s die er mogen rijden.
Een doorschijnende geluidswal, zodat de bewoners niet het gevoel krijgen
opgesloten te zitten.
© Lijst IJpelaar 2018

Ruimtelijke ordening

Op het brede terrein van de ruimtelijke ordening, speelt het centrum een belangrijke
rol. Leegstaande winkelpanden zorgen voor gaten in het straatbeeld. Verloedering
ligt op de loer. Deze panden kunnen voor andere doeleinden omgebouwd worden,
met name tot woonruimte. De huidige regelgeving staat dit echter in de weg en moet
aangepast worden.
Dit wil lijst IJpelaar komende periode:
De regels vereenvoudigen en de daaraan verbonden kosten verminderen,
zodat de eigenaren van deze locaties gemotiveerd kunnen worden hun
winkelpanden tot betaalbare woonruimte om te bouwen.
Een XL supermarkt in het winkelcentrum de Els.
Winterdijk Waalwijk
Mensen die hier wonen, ervaren heel veel geluidshinder en hebben last van de
filevorming (A59), fijnstof en roet. Ook wordt de Winterdijk slecht onderhouden. Er is
vaak blubber waar de bewoners hun honden moeten uitlaten.
Dit wil Lijst IJpelaar:
Groot onderhoud Winterdijk.
Een stenen pad voor voetgangers en auto’s die er mogen rijden.
Een doorschijnende geluidswal, zodat de bewoners niet het gevoel krijgen
opgesloten te zitten.