© Lijst IJpelaar 2018

Participatie

De gemeente Waalwijk zet zich in voor een breed aanbod aan onderwijs zodat iedereen
op zijn/haar eigen niveau les krijgt. Lijst IJpelaar heeft daarbij bijzondere belangstelling
voor de leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het is
jammer dat na het afsluiten van de opleiding deze kinderen aan zichzelf worden
overgelaten. Na het behalen van een diploma is het juist van belang dat deze jongeren
begeleid blijven worden naar een passende plek in de samenleving. Niet alleen voor hun
eigenwaarde is dat heel belangrijk, maar ook om te voorkomen dat er nog een groep in
een sociaal isolement en armoede terecht komt, terwijl deze jongeren een echte
verrijking kunnen zijn voor de samenleving als hun talenten door middel van goede
begeleiding en aanpassingen ingezet worden.
 
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Extra inzet op werk- en trainingstraject. Door de combinatie van werken, trainen
en begeleiden deze jongeren in staat stellen om zichzelf blijvend te redden.
Extra geld voor hulp aan deze doelgroep en aan de bedrijven die hen begeleiden.
Samenwerking met de werkgever is essentieel voor succes.
Invoering van maatschappelijke stages vanuit school.
Dialoog met de scholen op basis van gelijkwaardig partnerschap en voor deze
groep extra expertise bij de gemeente ontwikkelen.
De jongeren met een lichtverstandelijke beperking intensief begeleiden met hun
aanvragen voor zorg.
© Lijst IJpelaar 2018

Participatie

De gemeente Waalwijk zet zich in voor een breed aanbod aan onderwijs zodat
iedereen op zijn/haar eigen niveau les krijgt. Lijst IJpelaar heeft daarbij bijzondere
belangstelling voor de leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal
Onderwijs. Het is jammer dat na het afsluiten van de opleiding deze kinderen aan
zichzelf worden overgelaten. Na het behalen van een diploma is het juist van belang
dat deze jongeren begeleid blijven worden naar een passende plek in de
samenleving. Niet alleen voor hun eigenwaarde is dat heel belangrijk, maar ook om
te voorkomen dat er nog een groep in een sociaal isolement en armoede terecht
komt, terwijl deze jongeren een echte verrijking kunnen zijn voor de samenleving als
hun talenten door middel van goede begeleiding en aanpassingen ingezet worden.
 
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Extra inzet op werk- en trainingstraject. Door de combinatie van werken,
trainen en begeleiden deze jongeren in staat stellen om zichzelf blijvend te
redden.
Extra geld voor hulp aan deze doelgroep en aan de bedrijven die hen
begeleiden. Samenwerking met de werkgever is essentieel voor succes.
Invoering van maatschappelijke stages vanuit school.
Dialoog met de scholen op basis van gelijkwaardig partnerschap en voor
deze groep extra expertise bij de gemeente ontwikkelen.
De jongeren met een lichtverstandelijke beperking intensief begeleiden met
hun aanvragen voor zorg.