© Lijst IJpelaar 2018

Mobiliteit

Het is hartverwarmend te zien wanneer buurtbewoners en omwonenden zich hard willen
maken voor hun straat en/of wijk. Toch is in het verleden gebleken dat er te weinig naar
ze geluisterd werd. Bijvoorbeeld bij onveilige verkeerssituaties in hun wijk. Inwoners van
een straat en/of wijk horen serieus genomen te worden en kunnen een enorme aanwinst
zijn bij het oplossen van knelpunten.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Meer inbreng en meer zeggenschap voor omwonenden bij de aanpak van
verkeersproblemen.
Binnen de bebouwde kom in alle kernen zoveel mogelijk veilige fietspaden. Wij
stellen hoge eisen aan veiligheid en comfort met name voor de belangrijkste
routes zoals de Putstraat, kruising Antoniusstraat/Mozartlaan en de Coubertinlaan
in Waalwijk.
Dat de mogelijkheid onderzocht wordt om een wijkbus te introduceren voor
mobiliteit op maat in alle wijken. Zodat er voor iedereen voldoende mogelijkheid is
om zich te verplaatsen en zelfstandig deel te blijven nemen aan de samenleving,
met name ouderen en mensen met een beperking.
© Lijst IJpelaar 2018

Mobiliteit

Het is hartverwarmend te zien wanneer buurtbewoners en omwonenden zich hard
willen maken voor hun straat en/of wijk. Toch is in het verleden gebleken dat er te
weinig naar ze geluisterd werd. Bijvoorbeeld bij onveilige verkeerssituaties in hun
wijk. Inwoners van een straat en/of wijk horen serieus genomen te worden en kunnen
een enorme aanwinst zijn bij het oplossen van knelpunten.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Meer inbreng en meer zeggenschap voor omwonenden bij de aanpak van
verkeersproblemen.
Binnen de bebouwde kom in alle kernen zoveel mogelijk veilige fietspaden.
Wij stellen hoge eisen aan veiligheid en comfort met name voor de
belangrijkste routes zoals de Putstraat, kruising Antoniusstraat/Mozartlaan en
de Coubertinlaan in Waalwijk.
Dat de mogelijkheid onderzocht wordt om een wijkbus te introduceren voor
mobiliteit op maat in alle wijken. Zodat er voor iedereen voldoende
mogelijkheid is om zich te verplaatsen en zelfstandig deel te blijven nemen
aan de samenleving, met name ouderen en mensen met een beperking.