© Lijst IJpelaar 2018

Zorgvraag van inwoners met een beperking

Een aantal mensen in de gemeente Waalwijk raakt in een isolement doordat zij zichzelf niet meer kunnen redden, mogelijk door een handicap of beperking. Om deze mensen uit hun sociale isolement te halen, is het van belang dat aanpassingen worden gedaan ten behoeve van hun mobiliteit en zelfredzaamheid. Ook de omgeving moet beter inzicht krijgen in de zorgvraag, zodat meen weet wat gedaan kan worden om te helpen.  Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Meer aandacht voor de zorgvraag van mensen met een gehoorprobleem.
Meer voorlichting over de gevaren van harde geluiden en headsets.
Betere inrichting van bestaande bebouwing voor visueel beperkten.
Dat bij het inrichten van een straat aanwijsborden niet in de looproute geplaatst
worden.
Dat aanwijsborden zo hoog worden geplaatst, dat men geen lichamelijk letsel
oploopt.
Dat met blinden en slechtzienden meegelopen wordt nadat een straat is
heringericht.
Heldere communicatie bij het indienen van een zorgvraag. Stoepen en pinautomaten meer toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers.
© Lijst IJpelaar 2018

Zorgvraag van inwoners met een beperking

Een aantal mensen in de gemeente Waalwijk raakt in een isolement doordat zij zichzelf niet meer kunnen redden, mogelijk door een handicap of beperking. Om deze mensen uit hun sociale isolement te halen, is het van belang dat aanpassingen worden gedaan ten behoeve van hun mobiliteit en zelfredzaamheid. Ook de omgeving moet beter inzicht krijgen in de zorgvraag, zodat meen weet wat gedaan kan worden om te helpen.  Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Meer aandacht voor de zorgvraag van mensen met een gehoorprobleem.
Meer voorlichting over de gevaren van harde geluiden en headsets.
Betere inrichting van bestaande bebouwing voor visueel beperkten.
Dat bij het inrichten van een straat aanwijsborden niet in de looproute
geplaatst worden.
Dat aanwijsborden zo hoog worden geplaatst, dat men geen lichamelijk letsel
oploopt.
Dat met blinden en slechtzienden meegelopen wordt nadat een straat is
heringericht.
Heldere communicatie bij het indienen van een zorgvraag.
Stoepen en pinautomaten meer toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers.