© Lijst IJpelaar 2018

Welkom

Lijst IJpelaar is een nieuwe partij, maar met een zeer vertrouwd gezicht. Yvette IJpelaar is al jarenlang een bekende in de Waalwijkse gemeenteraad. Met haar doortastende wil en Caribische temperament staat zij klaar voor de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Lijst IJpelaar is diep geworteld in de lokale maatschappij. De multiculturele kandidaten zijn een afspiegeling van de samenleving. Ze zijn bovendien deskundig op meerdere inhoudelijke gebieden, zoals bestuurszaken, economie, zorg en veiligheid. Gedreven door politieke ervaring, betrokkenheid en empathie vormen ze samen een team waar u op kunt bouwen. Democratisch en toegankelijk, dat is waar wij voor staan. Als democratische, pragmatische partij zoeken wij steeds naar de verbinding tussen economie, arbeid en sociale ontwikkeling. Lijst IJpelaar organiseert wekelijks een telefonisch én een inloopspreekuur om de verhalen van onze inwoners aan te horen. Dit spreekuur staat al bekend als het MeedenkTeam. De partijleden adviseren u en vertegenwoordigen straks uw standpunten in de raad. Een partij van hoor en wederhoor dus. Lijst IJpelaar is uw stem in de gemeenteraad van Waalwijk. Met het hart op de juiste plek voor de inwoners, maken wij ons hard voor de gemeente Waalwijk. Door uw stem te geven aan Lijst IJpelaar op 21 maart, geeft u uw stem aan zeer betrokken volksvertegenwoordigers. Beloftes doen wij enkel als wij ze waar kunnen maken. Wij zijn oplossingsgericht en geven niet zomaar op.

Aandacht voor:

De gemeentelijke financiën, zorg, veiligheid, verwarde personen, ouderen, jeugd, onderwijs, wonen, mobiliteit, recreatie, sport, kinderboerderij ’t Erf, een gezellig centrum voor alle kernen, cultuur, monumentenzorg, milieu, groenvoorzieningen, jachthaven, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, respijtzorg, omzien naar vluchtelingen, integratie, werkgelegenheid en mensen met een arbeidsachterstand. Zzp-ers, midden-en kleinbedrijven en mensen die met hun handen vakwerk leveren.
klik hier voor onze speerpunten klik hier voor onze speerpunten
© Lijst IJpelaar 2018

Welkom

Lijst IJpelaar is een nieuwe partij, maar met een zeer vertrouwd gezicht. Yvette IJpelaar is al jarenlang een bekende in de Waalwijkse gemeenteraad. Met haar doortastende wil en Caribische temperament staat zij klaar voor de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Lijst IJpelaar is diep geworteld in de lokale maatschappij. De multiculturele kandidaten zijn een afspiegeling van de samenleving. Ze zijn bovendien deskundig op meerdere inhoudelijke gebieden, zoals bestuurszaken, economie, zorg en veiligheid. Gedreven door politieke ervaring, betrokkenheid en empathie vormen ze samen een team waar u op kunt bouwen. Democratisch en toegankelijk, dat is waar wij voor staan. Als democratische, pragmatische partij zoeken wij steeds naar de verbinding tussen economie, arbeid en sociale ontwikkeling. Lijst IJpelaar organiseert wekelijks een telefonisch én een inloopspreekuur om de verhalen van onze inwoners aan te horen. Dit spreekuur staat al bekend als het MeedenkTeam. De partijleden adviseren u en vertegenwoordigen straks uw standpunten in de raad. Een partij van hoor en wederhoor dus. Lijst IJpelaar is uw stem in de gemeenteraad van Waalwijk. Met het hart op de juiste plek voor de inwoners, maken wij ons hard voor de gemeente Waalwijk. Door uw stem te geven aan Lijst IJpelaar op 21 maart, geeft u uw stem aan zeer betrokken volksvertegenwoordigers. Beloftes doen wij enkel als wij ze waar kunnen maken. Wij zijn oplossingsgericht en geven niet zomaar op.
klik hier voor onze speerpunten klik hier voor onze speerpunten