© Lijst IJpelaar 2018

Huisvesting arbeidsmigranten

Er lopen in Waalwijk naast de MOE arbeidsmigranten ook grote groepen
arbeidsmigranten rond die bijvoorbeeld vanuit Zuid-Europa hier naar toe worden
gehaald. Zij komen hier zonder goede informatie over hun toekomstige werk- en
woonplek. Ook de huisvesting en opvang door de uitzendbureaus die ze hier naar toe
halen laat veel te wensen over.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Voordat er nieuwe arbeidsmigranten door uitzendbureaus naar Waalwijk worden
gehaald, moeten de openstaande vacatures door Nederlanders worden ingevuld.
Het van te voren regelen van toereikende huisvesting en begeleiding voor deze
arbeidsmigranten.
Een beloning conform de Nederlandse CAO voor het werk dat van hen gevraagd
wordt.
© Lijst IJpelaar 2018

Huisvesting arbeidsmigranten

Er lopen in Waalwijk naast de MOE arbeidsmigranten ook grote groepen
arbeidsmigranten rond die bijvoorbeeld vanuit Zuid-Europa hier naar toe worden
gehaald. Zij komen hier zonder goede informatie over hun toekomstige werk- en
woonplek. Ook de huisvesting en opvang door de uitzendbureaus die ze hier naar
toe halen laat veel te wensen over.
Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:
Voordat er nieuwe arbeidsmigranten door uitzendbureaus naar Waalwijk
worden gehaald, moeten de openstaande vacatures door Nederlanders
worden ingevuld.
Het van te voren regelen van toereikende huisvesting en begeleiding voor
deze arbeidsmigranten.
Een beloning conform de Nederlandse CAO voor het werk dat van hen
gevraagd wordt.